Adres

Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa
Nr KRS 0000162206

NIP 527-24-09-651

REGON 015467663